2005 Yılından beridir faaliyet göstermekteyiz. Alanında uzman ve kadrolu çalışan özel ders öğretmenleri ile hizmet vermektedir.    Özel Ders İste

8. Sınıf Türkçe Özel Ders Konuları

Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam

Yan Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Eş Anlamlı Cümleler

Yakın Anlamlı Cümleler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler

Açıklama İlişkili Cümleler

Anlatımına Göre Cümleler

Öznel Anlatımlı Cümleler

Nesnel Anlatımlı Cümleler

Tanım Cümleleri

İçerik (Konu) Cümleleri

Üslup (Biçem) Cümleleri

Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler

Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler

Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

 Cümle Yorumlama

Cümlenin Konusu

Cümlenin Ana Fikri

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı

Cümleden Çıkarılamayacak Yargı

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler

 Anlamlarına Göre Cümleler

Öneri (Teklif) Cümleleri

Varsayım Cümleleri

Eleştiri Cümleleri

Öz Eleştiri Cümleleri

Davranış Cümleleri

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri

Uyarı Cümleleri

Görüş Cümleleri

Yakınma (Şikayet) Cümleleri

Hayıflanma Cümleleri

Pişmanlık Cümleleri

Sitem Cümleleri

Küçümseme Cümleleri

Azımsama Cümleleri

Şaşırma Cümleleri

Beklenti Cümleleri

Özlem (Hasret) Cümleleri

Tasarı Cümleleri

Tahmin Cümleleri

Olasılık (İhtimal) Cümleleri

Çaresizlik Cümleleri

Beğeni Cümleleri

Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri

Abartma Cümleleri

Endişe (Kaygı) Cümleleri

Gözlem Cümleleri

Kesinlik Bildiren Cümleler

Kararlılık Bildiren Cümleler

Kararsızlık Bildiren Cümleler

Eşitlik Bildiren Cümleler

Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

3) Parçada Anlam

Paragrafın Anlam Yönü

Paragrafın Ana Düşüncesi

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafın Konusu

Paragrafın Başlığı

Paragrafın Anahtar Kelimesi

Paragrafta Soru

Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu

Paragrafta Duygular

Paragrafta Duyular

Paragrafta Karakter

 Paragrafın Yapı Yönü

Paragrafın Bölümleri

Giriş Bölümü

Gelişme Bölümü

Sonuç Bölümü

Paragraf Oluşturma

Paragraf Tamamlama

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Cümlelerin Yerini Değiştirme

Paragrafın Anlatım Yönü

Anlatım Teknikleri

Betimleme

Öyküleme

Açıklama

Tartışma

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme

Sayısal Verilerden Yararlanma

Benzetme

Anlatım Özellikleri

Doğallık

Duruluk

Sürükleyicilik

Akıcılık

Yoğunluk

Tutarlılık

Açıklık

Özgünlük

Özlülük

Kalıcılık

Ulusallık – Yerellik

Evrensellik

Çağdaşlık

İçtenlik

Anlatıcı Türleri

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Yazım Bilgisi

Ses Bilgisi

Ünlü Daralması

Ünlü Türemesi

Ünlü Düşmesi

Yazım (imla) Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Sayıların Yazımı

Birleşik Kelimelerin Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de/da” Bağlacının Yazımı

“ki” Bağlacının Yazımı

“mi” Soru Ekinin Yazımı

Pekiştirmelerin Yazımı

İkilemelerin Yazımı

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Nokta (.)

Virgül (,)

İki Nokta (:)

Noktalı Virgül(;)

Üç Nokta (…)

Soru İşareti (?)

Ünlem İşareti (!)

Tırnak İşareti (” “)

Kesme İşareti (‘)

Yay Ayraç (( ))

Kısa Çizgi (-)

Uzun Çizgi (–)

5)Dil Bilgisi

Fiilimsi(Eylemsi)

İsim – Fiil (Mastar)

Sıfat Fiil (Ortaç)

Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)

Cümlenin Ögeleri

Yüklem

Özne

Nesne

Dolaylı Tümleç

Zarf Tümleci

Fiillerde Çatı *

Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

Etken Fiil

Edilgen Fiil

Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

Geçişli Fiil

Geçişsiz Fiil

Cümle Çeşitleri

Yüklemine Göre Cümleler

Fiil (Eylem) Cümlesi

İsim (Ad) Cümlesi

Öge Dizilişine Göre Cümleler

Kurallı (Düz) Cümle

Devrik Cümle

Yapılarına Göre Cümleler

Basit Cümle

Birleşik Cümle

Sıralı Cümle

Bağlı Cümle

Anlatım Bozuklukları

Anlamsal Bozukluklar

Gereksiz Sözcük Kullanılması

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması

Anlam Belirsizliği

Mantık ve Sıralama Yanlışlığı

Yapısal Bozukluklar

Özne-Yüklem Uyumsuzluğu

Eklerle İlgili Yanlışlar

Öge Eksikliği

Yüklem Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Bağlaç Yanlışları

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Yazı (Metin) Türleri

Masal

Hikaye (Öykü)

Roman

Destan

Efsane

Anı (Hatıra)

Günlük (Günce)

Gezi Yazısı

Tiyatro

Biyografi

Otobiyografi

Haber

Deneme

Makale

Eleştiri (Tenkit)

Sohbet (Söyleşi)

Röportaj

Fıkra

YGS Yaz Kampı

YGS Yaz Kampı Detayları İçin Tıklayınız

Hakkımızda

Özel ders, insana diğerlerinden daha fazla katkıda bulunarak hem şimdi hemde geleceği için hazırlar.

Bizimle bağlanın:

    

İletişim

Daha fazla bilgi almak ve eğitim danışmanlarımızla görüşmek isterseniz lütfen bizimle irtibata geçin:
  info (@) derszamani.com
  +90 212 552 94 90
  +90 212 552 94 90
 Sakarya Çıkmazı / Şirinevler / İstanbul