2005 Yılından beridir faaliyet göstermekteyiz. Alanında uzman ve kadrolu çalışan özel ders öğretmenleri ile hizmet vermektedir.    Özel Ders İste

7. Sınıf Türkçe Özel Ders Konuları

TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

Düz yazı bilgisi

Makale, Anı, Gezi yazısı, Biyografi

Otobiyografi

Roman

Hikâye

Deneme

Fabl

Fıkra

Söyleşi

Masal

Tekerleme

Günce

Mektup

Dilekçe

Tiyatro

Dram

Komedi

Trajedi

Şiir bilgisi

Şiir

Şair

Dize

Dörtlük

Marş

Nakarat

Ölçü

Hece ölçüsü

Serbest şiir

Redif

Kafiye

Kafiye türleri

Yarım kafiye

Tam kafiye

Zengin kafiye

Cinaslı kafiye

Kafiye şeması

Düz kafiye

Çapraz kafiye

Sarma kafiye

Şiir türleri

Lirik şiir

Epik şiir

Didaktik şiir

Pastoral

Satirik şiir

Söz sanatları

Kişileştirme

Benzetme

Abartma

SES BİLGİSİ

Sesli harfler

Sessiz harfler

Hece çeşitleri

Büyük Ünlü Uyumu

Küçük Ünlü Uyumu

Sessiz Yumuşaması

Sessiz Uyumu

Ses Düşmesi

Ses Türemesi

Kaynaşma

Ulama

Darlaşma

Vurgu

3)NOKTALAMA

Nokta

Virgül

Noktalı virgül

İki nokta

Üç nokta

Soru işareti

Ünlem işareti

Kısa çizgi

Uzun çizgi

Kesme işareti

Tırnak işareti

4)YAZIM

Büyük harflerin yazımı

Bitişik yazılan birleşik sözcükler

Ayrı yazılan birleşik sözcükler

Yer adlarının yazımı

Yön adlarının yazımı

Kısaltmaların yazımı

Sayıların yazımı

İkilemelerin yazımı,

de’lerin yazımı

ki’lerin yazımı

Soru eki mi’nin yazımı

5)SÖZCÜKTE ANLAM

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Deyim Anlam

Terim

Somut Anlam

Soyut Anlam

Eş Anlam

Zıt Anlam

Eş Seslilik

Yansıma

İkileme

6)CÜMLEDE ANLAM

Neden - Sonuç İlişkisi

Amaç - Sonuç İlişkisi

Koşula Bağlılık

Karşılaştırma

Tanımlama

Özne-l Nesnel Yargılar

Önyargı, Kaygı, Tahmin, Pişmanlık, Özlem vb Duygu ve Kavramlar

Cümle Yorumlama

Cümlenin konusu

Cümlede anlatılmak istenen yargı

Benzer ve yakın anlamlı cümleler

Cümleden çıkarılamayacak yargı

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Vecize

Atasözü

PARÇADA ANLAM

Parçanın Anlam Yönü

Parçanın konusu

Parçanın ana düşüncesi

Parçanın yardımcı düşünceleri

Parçanın Yapı Yönü

Parçanın bölümleri

Giriş

Gelişme

Sonuç

Parçanın oluşturulması

Parçanın tamamlanması

Parçanın Anlatım Yönü

Anlatım Biçimleri

Betimleme

Öyküleme

Açıklama

Tartışma

Örneklendirme

Benzetme

Karşılaştırma

Kişileştirme

Tanımlama

Sayısal verilerden yararlanma

ZARF

Durum (hâl) zarfları

Zaman zarfları

Miktar (azlık-çokluk,ölçü) zarfları

Sözcüklerde derecelendirme

Eşitlik

Üstünlük

En üstünlük

Aşırılık

Yer-yön zarfları

Soru zarfları

Sebep zarfları

FİİL

Fiil Çeşitleri

Kılış Fiilleri

Oluş Fiilleri

Durum Fiilleri

Fiil Çekimleri

Fiillerde Kişi

Fiillerde Kip

Haber (Bildirme) Kipleri

Bilinen (görülen) geçmiş zaman

Öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman

Şimdiki zaman

Gelecek zaman

Geniş zaman

Dilek (İsteme) Kipleri

Gereklilik kipi

İstek kipi

Şart kipi

Emir kipi

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde Soru

Fillerde Anlam (Zaman) Kayması

Şimdiki Zamanın

Geniş zaman yerine kullanılması

Gelecek zaman yerine kullanılması

Geçmiş zaman yerine kullanılması

Emir kipi yerine kullanılması

Gelecek Zamanın

Gereklilik kipi yerine kullanılması

Geniş Zamanın

Bilinen geçmiş zaman yerine kullanılması

Duyulan geçmiş zaman yerine kullanılması

Gelecek zaman yerine kullanılması

İstek Kipinin

Emir kipi yerine kullanılması

Bilinen geçmiş zamanın yerine kullanılması

Emir Kipinin

İstek anlamında kullanılması

Yetersizlik, gücü yetmeme anlamında kullanılması

Gereklilik Kipinin

Emir kipi yerine kullanılması

Ek Fiil

Ek Fiilin Basit Çekimi

Bilinen geçmiş zaman

Duyulan geçmiş zaman

Geniş zaman

Şart kipi

Ek Fiilin Birleşik Çekimi

Hikâye

Rivayet

Şart

Ek Fiilin Olumsuzu

Ek Fiilin Sorusu

Basit Zamanlı Fiiller

Birleşik Zamanlı Fiiller

Birleşik Zamanlı Fiillerin Anlamları

Hikâye Birleşik Zaman

Rivayet Birleşik Zaman

Şart Birleşik Zaman

SÖZCÜK YAPISI

Birleşik Fiiller

Kurallı Birleşik Fiiller

- Yeterlik

- Tezlik

- Sürerlik

- Yaklaşma

Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

YGS Yaz Kampı

YGS Yaz Kampı Detayları İçin Tıklayınız

Hakkımızda

Özel ders, insana diğerlerinden daha fazla katkıda bulunarak hem şimdi hemde geleceği için hazırlar.

Bizimle bağlanın:

    

İletişim

Daha fazla bilgi almak ve eğitim danışmanlarımızla görüşmek isterseniz lütfen bizimle irtibata geçin:
  info (@) derszamani.com
  +90 212 552 94 90
  +90 212 552 94 90
 Sakarya Çıkmazı / Şirinevler / İstanbul