2005 Yılından beridir faaliyet göstermekteyiz. Alanında uzman ve kadrolu çalışan özel ders öğretmenleri ile hizmet vermektedir.    Özel Ders İste

6. Sınıf Türkçe Özel Ders Konuları

ANLAM BİLGİSİ

Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler, Yakın Anlamlı Kelimeler, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler (Vecizeler), Sözcükler

İkilemeler

Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri

Eş Anlamlı Cümleler, Yakın Anlamlı Cümleler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler, Açıklama İlişkili Cümleler

Anlatımına Göre Cümleler, Öznel Anlatımlı Cümleler

Nesnel Anlatımlı Cümleler, Tanım Cümleleri

Cümle Yorumlama, Cümlenin Konusu

Cümlenin Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek Yargı

Cümleden Çıkarılamayacak Yargı, Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler

 Anlamlarına Göre Cümleler, Öneri (Teklif) Cümleleri

Varsayım Cümleleri, Eleştiri Cümleleri

Öz Eleştiri Cümleleri, Davranış Cümleleri

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri, Uyarı Cümleleri ,Görüş Cümleleri

Yakınma (Şikayet) Cümleleri, Hayıflanma Cümleleri, Pişmanlık Cümleleri

Sitem Cümleleri ,Küçümseme Cümleleri

Azımsama Cümleleri ,Şaşırma Cümleleri

Beklenti Cümleleri , Özlem (Hasret) Cümleleri ,Tasarı Cümleleri

Tahmin Cümleleri, Olasılık (İhtimal) Cümleleri

Çaresizlik Cümleleri ,Beğeni Cümleleri

Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri

Abartma Cümleleri

Endişe (Kaygı) Cümleleri

Gözlem Cümleleri

Kesinlik Bildiren Cümleler

Kararlılık Bildiren Cümleler

Kararsızlık Bildiren Cümleler

Eşitlik Bildiren Cümleler

Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

3)Parçada Anlam

Paragrafın Anlam Yönü

Paragrafın Ana Düşüncesi

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafın Konusu

Paragrafın Başlığı

Paragrafın Anahtar Kelimesi

Paragrafta Soru

Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu

Paragrafta Duygular

Paragrafta Duyular

Paragrafta Karakter

 Paragrafın Yapı Yönü

Paragrafın Bölümleri

Giriş Bölümü

Gelişme Bölümü

Sonuç Bölümü

Paragraf Oluşturma

Paragraf Tamamlama

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Cümlelerin Yerini Değiştirme

Paragrafın Anlatım Yönü

Anlatım Teknikleri

Betimleme

Öyküleme

Açıklama

Tartışma

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme

Sayısal Verilerden Yararlanma

Benzetme

Anlatım Özellikleri

Doğallık

Duruluk

Sürükleyicilik

Akıcılık

Yoğunluk

Tutarlılık

Açıklık

Özgünlük

Özlülük

Kalıcılık

Ulusallık – Yerellik

Evrensellik

Çağdaşlık

İçtenlik

Anlatıcı Türleri

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Yazım Bilgisi

Ses Bilgisi

Harfler

Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

Ünlü Daralması

Ünlü Türemesi

Ünlü Düşmesi

Ünsüz Benzeşmesi

Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Düşmesi

Ünsüz Türemesi

Kaynaşma

Ulama

Yazım (İmla) Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Sayıların Yazımı

Birleşik Kelimelerin Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de/da” Bağlacının Yazımı

“ki” Bağlacının Yazımı

“mi” Soru Ekinin Yazımı

Pekiştirmelerin Yazımı

İkilemelerin Yazımı

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Sözcükte Yapı

Kök

Fiil (Eylem) Kökleri

Sesteş Kökler

Ortak Kökler

 Ek

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri

Çokluk Eki

Durum Ekleri

İlgi Ekleri

İyelik Ekleri

Eşitlik Ekleri

Fiil Çekim Ekleri

Kip Ekleri

Şahıs Ekleri

 Gövde

İsim (Ad) Gövdeleri

Fiil (Eylem) Gövdeleri

Yapı Bakımından Sözcükler

Basit Sözcükler

Türemiş Sözcükler

Birleşik Sözcükler

Sözcük Türleri

İsim (Ad)

Özel İsim

Cins (Tür) İsmi

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsmi

Somut İsim

Soyut İsim

Zamir (Adıl)

Kişi (Şahıs) Zamirleri

İşaret (Gösterme) Zamirleri

Soru Zamirleri

Belirsizlik (Belgisiz) Zamirleri

Sıfat (Ön ad)

Niteleme Sıfatları

Belirtme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Sayı Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Adlaşmış Sıfat

Sıfatlarda Küçültme

Sıfatlarda Pekiştirme

Tamlamalar

İsim Tamlamaları

Belirtili İsim Tamlamaları

Belirtisiz İsim Tamlamaları

Zincirleme İsim Tamlamaları

Sıfat Tamlamaları

Edat

Bağlaç

Ünlem

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Düz Yazı Türleri

Masal

Fabl

Hikaye (Öykü)

Roman

Efsane

Anı (Hatıra)

Günlük (Günce)

Gezi Yazısı

Tiyatro

Biyografi

Otobiyografi

Deneme

Sohbet (Söyleşi)

Mektup

Dilekçe

Şiir Türleri

Lirik Şiir

Epik Şiir

Didaktik Şiir

Pastoral Şiir

Satirik Şiir

Mani

Şiir Bilgisi

Şiirde Ahenk Unsurları

Ölçü

Hece Ölçüsü

Serbest Ölçü

Kafiye (Uyak)

Redif

YGS Yaz Kampı

YGS Yaz Kampı Detayları İçin Tıklayınız

Hakkımızda

Özel ders, insana diğerlerinden daha fazla katkıda bulunarak hem şimdi hemde geleceği için hazırlar.

Bizimle bağlanın:

    

İletişim

Daha fazla bilgi almak ve eğitim danışmanlarımızla görüşmek isterseniz lütfen bizimle irtibata geçin:
  info (@) derszamani.com
  +90 212 552 94 90
  +90 212 552 94 90
 Sakarya Çıkmazı / Şirinevler / İstanbul