2005 Yılından beridir faaliyet göstermekteyiz. Alanında uzman ve kadrolu çalışan özel ders öğretmenleri ile hizmet vermektedir.    Özel Ders İste

Matematik Özel Ders

Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi;

artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.

Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. Matematik, başka bir yönüyle bir dildir.

Galileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der. Matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar. Cebirsel geometri ve teknikleri, robot ve bilgisayar oyunu modellemelerinde kullanılır.

Diferansiyel denklemler ve sayısal analiz teknikleri uçak ve motor modellemelerinde, uydu yapımında ve daha genel olarak dinamik sistemlerin değişimlerinin ölçümünde kullanılır. Fraktallar, anten teknolojisinde hacmi küçük, yüzey alanı büyük antenlerin yapımında kullanılır. Ayrıca fraktal geometri, canlılarda kılcal damarların düzeni ve kanın akışının izahında kullanılır.

Kendini kopyalayabilen makinalar ve sembolik otomatlar, uzay istasyonlarından Dünyaya gönderilen dijital verinin kaybolan parçalarının yeniden inşa edilmesinde kullanılır. Fourier analizi ve teknikleri, iletişim ağlarında verinin çok uzak mesafelere gönderilebilmesi ve kaybın en az olması için kullanılır. Ayrıca, Fourier teknikleri resim, video ve dijital müziğin sıkıştırılmasında kullanılır. Hücresel otomatlar, biyolojik canlıların üremelerini ve hastalıkların yayılmalarını modellemek için kullanılır.

Cebirsel topolojinin bir alt dalı olan uygulamalı homoloji, dijital verinin matematiksel topolojisini belirlemek için kullanılır. Buna en iyi örnek, uzak gezegenlerin fotoğraflarından gezegen yüzeyinin coğrafyasının belirlenmesidir. Algoritmik teknikler programlamacılıkta kullanılır. Soyut mantık, elektrik devresi ve bilgisayar dizaynında kullanılır. Çizge kuramı, veritabanının topolojik ve kombinatorik olarak incelenmesinde kullanılır. Örnek olarak, bir ülkedeki hastanelerin bulundukları yer ile aralarındaki uzaklıkların ideal olup olmadığının belirlenmesini verebiliriz. Bir başka örnek ise, internet sitelerin dağılımlarının incelenmesidir.

Her sayı bir rakam olmayabilir; fakat her rakam bir sayıdır. Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur. Çarpımları sabit olan iki doğal sayı; birbirine en uzak seçildiğinde toplamları en büyük değerini alır, birbirine en yakın seçildiğinde toplamları en küçük değerini alır. Toplamları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde çarpımları en küçük değerini alırken birbirine en yakın seçildiğinde çarpımları en büyük değerini alır. İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır. İki çift sayının toplamı farkı ve çarpımı çift sayıdır. Tek sayı ile çift sayının toplamı ve farkı tek sayı, çarpımı çift sayıdır. Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır.

Tek sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir tek sayıdır. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatiftir. Aynı işaretli iki sayının çarpım veya bölümleri pozitiftir. Zıt işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir. Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitiftir İki ardışık sayı, aralarında asaldır. Bir'in sonsuz kuvveti sonsuz değildir.

Kısaca değindiğimiz matematik başlıklarından sonra, matematik eğitimi ve öğretimi için destek almanızın önemini açıklayalım, Matematik bir çok sayısal bilimlerin temeli oluşturmakta ve hayatımızda her alanda kullanmaktayız, iyi matematik bilgisi çok iyi bir hayat ve çok iyi fen bilimleri demektir. İlkokul, Ortaokul, Lise yada sınavlara hazırlıkta matematikten sıkıntı çektiğinizi düşünüyorsanız Kurumumuz 'da veya istanbul genelinde profesyonel Matematik özel ders öğretmenleriyle sıkıntılarınızı mutluluğa çevirecek özel dersler veriyoruz. ilkokuldan liseye, öğrencilerimizin en fazla problem yaşadığı derslerden biridir.

Ağırlıklı olarak soyut bir içerik taşıyan matematik dersi özellikle ilköğretimde somut hale getirilerek öğrenciye sunulması gerekir. öğretmenlerimiz işte bunu başarır. öğrenciye matematiksel bir dil ile değil de öğrencinin anladığı dilden matematik anlatarak çözüme ulaşır. Kurumumuz'da matematik öğretmenleri; alanında kendisini yetiştirmiş, matematiksel konu hakimiyeti tam ve öğrenci ile iletişimi iyi olan öğretmenlerden oluşmuştur. Kurumumuz kurucularının; matematik, fen, ingilizce öğretmenlerinden oluşu; bu dersleri bizim açımızdan daha özel bir yere koymuştur. 

YGS Yaz Kampı

YGS Yaz Kampı Detayları İçin Tıklayınız

Hakkımızda

Özel ders, insana diğerlerinden daha fazla katkıda bulunarak hem şimdi hemde geleceği için hazırlar.

Bizimle bağlanın:

    

İletişim

Daha fazla bilgi almak ve eğitim danışmanlarımızla görüşmek isterseniz lütfen bizimle irtibata geçin:
  info (@) derszamani.com
  +90 212 552 94 90
  +90 212 552 94 90
 Sakarya Çıkmazı / Şirinevler / İstanbul